Wedstrijdreglement  H.S.V  ,,de Dobber”  Parkvissers.
 
1 Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven.
 
2 Bij overtreding van het reglement kunt u worden gediskwalificeerd, dit ter beoordeling
van één of meer leden van de wedstrijdcommissie.
 
 
3  Er mag gevist worden met de vaste stok van max. 9, 5 m.  
 Er mag 1 topset klaar liggen waarvan de haak niet in het water mag liggen
 Gebruik cupset toegestaan
 
 
4 Optuigen van de hengel en peilen van de diepte voor het begin van de wedstrijd is toe-
gestaan.
 
5 Max. 0, 5 kg droog lokvoer toegestaan. Het is verboden om te voeren voor het begin van de wedstrijd. Ook is het verboden om overgebleven voerresten na afloop in het water te dumpen 
 
6 Na het 1e signaal mag er 5 minuten zwaar gevoerd worden en gevist. Voeren uitsluitend
van af de visplek. Na die 5 minuten mag men niet meer zwaar voeren, alleen nog het voer wat men in één hand kan pakken en aandrukken. Het 2e signaal is einde wedstrijd.
 
7 De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te bewaren in een niet stalen leefnet zodat de vissen onbeschadigd kunnen worden terug gezet.
 
8 Alle vis zal worden gewogen behalve Snoek, Snoekbaars en Paling.
 
9 Gekleurde maden, vers de vase en kunstaas is als aas verboden.Vers de vase en gekleurde maden in het voer zijn ook niet toegestaan, dit geld ook voor gekleurd voer.
 
10 Er wordt gevist in 2 vakken. Winnaar is diegene met het hoogste gewicht, die krijgt voor het klassement een 1pnt,  nummer 2 krijgt  2 pnt enz. De deelnemer met de minste punten in de eindstand wordt kampioen. Bij gelijk eindigen gaat diegene met het hoogste totaal gewicht voor. Er zijn twee schrap resultaten
 
11 Het gebruik van een katapult is niet toegestaan
 
12 Het is verplicht na afloop van de wedstrijd de visplek schoon achter te laten.
 
13 Deelname aan de competitie wedstrijden van H.S.V ,,de Dobber” is uitsluitend toegankelijk voor leden met een geldige verenigingsvergunning.
 
14 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer tijdens de wedstrijd op-
loopt. Men vist op eigen risico. Schade aan derden worden op de deelnemer verhaald.