Wedstrijdreglement  H.S.V  ,,de Dobber”  Senioren.
 
1 Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven.
 
2 Bij overtreding van het reglement kunt u worden gediskwalificeerd, dit ter beoordeling
van één of meer leden van de wedstrijdcommissie.
 
3 Er mag gevist worden met één hengel naar keuze zoals bepaald in het wedstrijd over-
zicht. Van reserve hengels of top-sets mogen de haken niet in het water liggen!
 Er mag zich slechts 1 hengel tegelijk boven het water bevinden!
Bij overtreding van artikel 3 krijg je 25 strafpunten die je later niet meer mag laten vallen. Neem hier goede nota van want je seizoen is gelijk naar de knoppen! 
 
4 Optuigen van de hengel en peilen van de diepte voor het begin van de wedstrijd is toe-
gestaan.
 
5 Het is verboden om te voeren voor het begin van de wedstrijd. Ook is het verboden om overgebleven voerresten na afloop in het water te dumpen 
 
6 Na het 1e signaal mag er 5 minuten zwaar gevoerd worden en gevist. Voeren uitsluitend
van af de visplek. Na die 5 minuten mag men niet meer zwaar voeren, alleen nog het voer wat men in één hand kan pakken en aandrukken. Het 2e signaal is einde wedstrijd.
 
7 De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te bewaren in een niet stalen leefnet zodat de vissen onbeschadigd kunnen worden terug gezet.
 
8 Alle vis zal worden geteld en gewogen behalve Snoek, Snoekbaars en Paling.
 
9 Gekleurde maden, vers de vase en kunstaas is als aas verboden.Vers de vase en gekleurde maden in het voer zijn ook niet toegestaan, dit geld ook voor gekleurd voer.
 
10 Er wordt gevist in 2 gescheiden vakken en de puntentelling is zoals beschreven op bijgevoegd formulier.
 
11 Het gebruik van een katapult is toegestaan op eigen risico.
 
12 Het is verplicht langs de afrastering naar de waterkant te lopen ( ook terug) en na afloop van de wedstrijd de visplek schoon achter te laten.
 
13 Deelname aan de competitie wedstrijden van H.S.V ,,de Dobber” is uitsluitend toegankelijk voor leden met een geldige verenigingsvergunning.
 
14 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer tijdens de wedstrijd op-
loopt. Men vist op eigen risico. Schade aan derden worden op de deelnemer verhaald.

 

Competitie wedstrijden senioren H.S.V. “De Dobber”Hardenberg seizoen 2017.

1. Alle wedstrijden worden gevist op aantal en gewicht.
Per vis 1 punt + voor elke 100 gram 1 punt.
Bijv. gevangen 11 vissen met een gewicht van 1230 gram = 11 + 12,3 = 23,3 punten.

2. De hengelkeuze is vrij bij alle wedstrijden.

3. Het gebruik van een katapult is op eigen risico!

4. Er wordt gevist in 2, als het kan gescheiden vakken!

5. Per wedstrijd zijn er voor ieder vak 3 prijzen.

6. Puntentelling!
De vakwinnaars krijgen 1 punt, de nummers 2 krijgen 2 punten, de nummers 3 krijgen 3 punten enz.
Diegene die geen vis vangt krijgt 1 punt meer dan de laagst geplaatste bijv. laagst geplaatste krijgt 11 punten dan krijgt iedereen die geen vis vangt 11 + 1 = 12 punten.
De gevangen vis altijd laten wegen dit om beïnvloeding zoveel mogelijk te voorkomen.

7. Als je een wedstrijd niet meedoet krijg je daarvoor 50 punten,
Wie aan het eind van het seizoen de minste punten heeft is kampioen!
Bij gelijk eindigen aan het eind van de competitie wordt er gekeken naar het aantal 1e, 2e en 3e plaatsen enz. en eventueel aantal en gewicht.

8. Er mag zich slechts 1 hengel tegelijk boven het water bevinden!
Bij overtreding krijgt je 25 strafpunten die je later niet meer mag laten vallen.

9. Van de 10 wedstrijden worden de 3 slechtste resultaten geschrapt.

10 Wie mee wil doen dient uiterlijk 01.15 uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn.
Ben je niet op tijd aanwezig dan kun je die dag niet meer meedoen tenzij je van te voren bij H.Kampherbeek 06 45341064 of E.D.Jager 06 11043036 gemeld hebt dat je iets later komt.
Hier wordt strikt de hand aangehouden

11 Inschrijfgeld.
Competitie wedstrijden € 5,00 p.p.,
Drie prijzen per vak : 1e € 20,00 2 e € 15,00 , 3 e € 10,00
Voor het jaarkampioenschap is er een wisselbeker voor de kampioen punten en voor het meeste gewicht
Marathon € 8,00 p.p. Vistocht € 5,00 p.p. Nationale waterdag € 5,00
Gemeentecup € 5,00
Jeugdleden betalen € 3,00 p.p. per wedstrijd behalve voor de marathon en voor de gemeentecup hiervoor betalen ook zij het volle bedrag.