Selectie wedstrijden Sportvisserij Oost Nederland 2017
 
Datum   Soort    Locatie   leeftijd
8 april 2017  N.O.K.    Beukerskanaal  alles 
20 mei 2017  Sel. Ind.senioren/55 + heren Beukerskanaal  vanaf 25 jaar
3 juni 2017  sel. Jeugd/junioren/meisjes Beukerskanaal  tot 25 jaar
10 juni 2017  Sel. Feder en korpsen feeder Coevorden/ Vechtkanaal vanaf 15 jaar
17 juni 2017  Sel. Korpsen dobberdragend Beukerskanaal  vanaf 15 jaar
24 juni 2017  Fed. dames kampioenschap Ommerkanaal Varsenerdijk vanaf 20 jaar
7 oktober 2017 Finale Clubs    Overijs.kan. Hancate/Hof van Salland
21 oktober 2017 Prijzenwedstrijd Oost Ned. Almelo /de Haandrik/ Bergentheim
Noot
Bij Sel. jeugd plaatst zich voor de finale van het NK 50 % was 30 %
Jeugd betaald geen inschrijfgeld.
 
Aanmelden:
Men kan zich persoonlijk aanmelden via de site van Sportvisserij Oost Nederland.
 
Andere wedstrijden
2 september2017 Open NK jeugd  Beukerskanaal
26 augustus 2017 NK senioren  & 55+  Van Harixmakanaal Leeuwarden
Noot
Deelnemers aan het NK jeugd ontvangen en vergoeding van€ 45,-
 
Voorrondes clubwedstrijden  
De wedstrijden moeten gevist worden voor uiterlijk de volgende data.
30  mei-30  juni-30  juli-30  augustus
7  oktober  Finale Hancate/Hof van Salland
Inschrijving voor deelname is uiterlijk 30 maart 2017
Per vereniging max 25 deelnemers
Loting gebeurd door bestuur van het rayon
Nadere info volgt nog.