Wedstrijdreglement jeugd H.S.V. De Dobber
 
1. Iedere deelnemer(ster) dient dit reglement te kennen en het na te leven.
2. Er zal in 2 groepen worden gevist,een groep in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar de A jeugd.
En een groep in de leeftijd onder de 14 jaar de B jeugd.
3. Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van dobber en een enkelvoudige haak,de hengel moet een zogenaamde vaste hengel zijn.
4. Hengellengte bij de B-jeugd is maximaal 10 meter, bij de A- jeugd 11,5 meter
Gekleurd aas en voer zijn verboden, evenals vers de vase ( muggenlarven )
5. Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan.Na het eerste signaal mag er gevoerd en gevist worden.Voeren vanaf de visplek.Na de tweede signaal is het einde wedstrijd,een voor het tweede signaal gehaakte vis telt nog mee.
6. Bij de A jeugd mag niet geholpen worden,behalve door jeugdleiders of na toestemming (voor loting aanvragen).Bij de B jeugd mogen kinderen geholpen worden door de ouders,echter alleen voor de wedstrijd,zie programma en regels,ook bij de B jeugd mag na het eerste signaal niet meer geholpen worden.
De begeleiding overlaten aan de jeugdleiders.
7. In beide groepen zal de vis worden gewogen en geteld. Bij beide groepen telt alles mee, behalve snoek,snoekbaars en paling.
8. Het gebruik van een katapult is verboden,visvlonders(plateau)mag niet in het water staan.
9. De vis moet worden onthaakt en bewaard op een zodanige wijze dat deze niet beschadigd wordt.(stalen leefnetten zijn verboden)
10. Deelname aan de competitiewedstrijden is alleen voor leden van HSV De Dobber en B Q O Bergentheim met een geldige verenigingsvergunning.
11. Na afloop van de wedstrijd laten we onze visstek schoon achter!
12. In alle gevallen waarin dit wedstrijdregelement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie c.q. de jeugdleiders van HSV De Dobber.


 
De wedstrijdcommissie wenst u een prettige wedstrijd