Lidmaatschap

Uw lidmaatschap van H.S.V. De Dobber Hardenberg en de daarbij horende Vispas is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Net zoals u lid zou zijn van een andere verenigingen bent u aan H.S.V. De Dobber Hardenberg vooraf contributie verschuldigd.

De vergunning die u daarna ontvangt is het hele jaar geldig, daarom is het vanzelfsprekend dat u de nieuwe VISpas vóór 1 januari van het nieuwe seizoen in de bus heeft, al maakt u alleen maar in de zomermaanden gebruik van de vispas. De zogenaamde VISpas worden op naam verstrek en zijn gekoppeld aan onze en de ledenadministratie van sportvisserij Nederland.

Jeugdleden

Jeugdleden zijn jonger dan 14 jaar. Indien je op 1 januari geen 14 jaar bent, dan ben je het hele jaar nog jeugdlid. Je mag dan aan alle jeugdactiviteiten meedoen. Ook senioren die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben mogen deelnemen aan de jeugdwedstrijden.

Opzeggen lidmaatschap van HSV "De Dobber"

Wilt u uw lidmaatschap bij H.S.V. De Dobber opzeggen en géén VISpas meer ontvangen, dan moet u uw lidmaatschap vóór 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar/seizoen opzeggen. Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar de acceptgiro en bent u alsnog de contributie verschuldigd.

Overige mutaties zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens ook graag vóór 1 oktober doorgeven aan Sportvisserij Nederland
Of op uw eigen pagina www.mijnsportvisserij.nl na eenmalige registratie kan u hier uw NAW gegevens aanpassen